Х-фактора или как най-добрите компании мотивират своите служители да увеличат своята продуктивност

Х-фактора или как най-добрите компании мотивират своите служители да увеличат своята продуктивност

20.04.2019 0 By Tanya Ilieva

Х-факторът е психологически фактор, свързан с определянето на качеството на изпълнението и на продуктивността на служителите. Той е свързан с мотивирането на хората да получат по-добри резултати. Откритието на този фактор довежда до истинска революция в мениджмънта на компаниите и в осъзнаването на важността на развитието на служителите, а не само на развитието на технологиите. През миналия век постиженията в бизнеса са отчитани като заслуга на напредващите технологии, развитието на науката, модерните машини и фабрики. След Втората световна война, собствениците на бизнес започват да осъзнават, че най-ценният им ресурс са хората и започват да инвестират в него. Технологичното развитие на компаниите е ключово и днес, но Х-факторът дава ключа на загадката, защо днес някои компании успяват, а други се провалят. Х-факторът обяснява защо хората в топ компаниите работят по-добре отколкото хората в компании от средно и по-ниско ниво. Ако сте мениджър и искате да повишите продуктивността на вашите служители, четете нататък. Ако сте служител и искате да повишите своята продуктивност, четете нататък.

Мотивирането на хората да имат добри резултати е най-бързият и ефективен начин, по който един мениджър може да предаде ноу-хауто на собствената си продуктивност.  Повечето хора просто си седят и чакат някой да дойде да ги мотивира от по-високо ниво. Най-добрите мениджъри са осъзнали, че за да извадят на бял свят най-доброто от своите служители, първо трябва да разберат какви са техните ценности и както ги кара да се държат по начина, по който се държат. Психологическият фактор се свежда до много просто нещо – до т.нар. “Концепция за себе си”.

Успешните компании са тези, които създават атмосфера, в която служители имат страхотно усещане за собственото си развитие. Разбирането на това как се чувства служителят е отправна точка за неговата мотивация и продуктивност.

“Концепцията се себе си” е система на вярвания и ценности на всеки един човек. Тя се проявява в поведението, реакциите, решенията му и се формира в него от ранното детство до сегашния момент. “Концепцията се себе си” е като команден център за продуктивността на човека. Той диктува поведението при изпълнението на задачите. Всички подобрения в изпълнението и в резултатите започват с промяна на вътрешната “концепция за себе си”. В начина, по който всеки човек мисли и чувства себе си, в това, което вярва за себе си, или накратко – всички промени във външния свят стават чрез промени във вътрешния свят.

Проучването на вътрешния свят на служителите, тяхната „концепцията за себе си и за компанията“ е ключово важна отправна точка за успешното развитие на компаниите.