Кои са твоите силни черти на характера?

Кои са твоите силни черти на характера?

20.04.2019 0 By Tanya Ilieva

Всеки човек има силни страни! Дори и да са ви казвали като дете, че от вас „нищо няма да стане“, не им вярвайте! Ще стане, и още как?! Дайте си шанс да разберете повече за силните си страни и талантите, които носите, за да ги разгърнете на воля в живота и кариерата си и да се чувствате пълноценни!

VIA Institute след дългогодишни клинични изследвания стигат до извода, че в човешкото поведение съществуват 24 силни страни на характера, които при всеки човек са развити в различна степен. Силните страни са групирани в шест категории: Мъдрост, Смелост, Милосърдие, Справедливост, Умереност, Трансценденталност.

Категория 1 – МЪДРОСТ

  1. Креативност – Ти измисляш нови начини, по които да правиш нещата.
  2. Любопитство – Ти обичаш да откриваш и да изследваш нещата.
  3. Добра преценка – Ти обичаш да оглеждаш нещата от всички страни.
  4. Любознателност – Ти имаш страст да овладяваш нови знания и учения.
  5. Перспектива – Ти виждаш цялостната картина и другите те смятат за мъдър човек.

Категория 2 – СМЕЛОСТ

6. Кураж – Ти не се огъваш пред трудности, неудачи или болка.

7. Честност – Ти живееш живота си по честен и открит начин.

8. Упоритост – Ти работиш усилено, за да довършиш това, което си започнал.

9. Ентусиазъм – Ти подхождаш към всичко, което правиш с ентусиазъм и плам.

Категория 3 – МИЛОСЪРДИЕ

10. Доброта – Ти си добър и любезен към хората.

11. Обич – Ти цениш близките отношения с хората.

12. Социална интелигентност – Ти знаеш как да се впишеш във всяка социална среда

Категория 4 – СПРАВЕДЛИВОСТ

13. Честност – Един от основните ти принципи е да третираш всички хора като равни.

14. Лидерство – Ти умееш да окуражаваш екипа да си свърши работата.

15. Работа в екип – Ти умееш да работиш добре в група.

Категория 5 – УМЕРЕНОСТ

16. Прошка – Ти прощаваш на хората, които са те обидили.

17. Смирение – Ти не търсиш светлините на прожекторите и другите уважават скромността ти.

18. Предпазливост – Ти си внимателен човек.

19. Самоконтрол – Ти си дисциплиниран човек.

Категория 6 – ТРАНСЦЕНДЕНТАЛНОСТ

20. Усещане за красота – Ти оценяваш красотата във всеки аспект на живота.

21. Благодарност – Ти си наясно с добрините, които ти се случват и си благодарен за това.

22. Надежда – Ти очакваш най-доброто от живота и работиш здраво, за да го постигнеш/

23. Чувство за хумор – Да караш другите да се смеят е важно за теб.

24. Духовност – Твоите вярвания оформят твоите действия и те са източник на комфорт за теб.

В превод от: VIA Institute on Character

Всеки човек на Земята е силен в дадена област. За съжаление повечето хора не знаят коя е тя или са я пренебрегвали достатъчно дълго, за да я „забравят“, и да я накарат за закърнее. Моята задача като психолог е да помогна на всеки мой клиент да си „спомни“ за силните си страни и да ги използваме в сфери, в които той среща затруднения в живота или кариерата си.